Eaton Park

Giới thiệu Eaton Park Sau 3 năm, thị trường căn hộ quận 2 mới có một dự án được xây mới, vậy dự án Eaton Park có điểm gì nổi bật, thu hút nhà đầu tư thông thái trên thị trường đến vậy? Được phát triển bởi chủ đầu tư Gamuda Land với số đầu tư […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.